Είναι νέος, οικονομικά ευκατάστατος, με οικογενειακή επιχείρηση στη Γερμανία. Μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ των ταξιδιών που πρέπει να κάνει για να καλύψει τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και της Κοινότητας «Αείφαρον» της οποίας είναι ενεργό και δραστήριο μέλος. Μιλάει απταίστως, μεταξύ άλλων, και την ελληνική γλώσσα. Είναι ο Mark Hafermann και τον βιντεοσκόπησα σε μια πρωϊνή αυτοσυγκέντρωσή του κατά την διάρκεια της πρόσφατης παραμονής μου στην Κοινότητα.

Πηγή: Youtube

MARK HAFERMANN. ΑΡΜΟΝΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

Απάντηση